Een persoonlijke uitvaart doet recht aan de manier waarop iemand geleefd heeft. Op deze begraafplaats krijgt uw geliefde een bijzonder afscheid.Onze sfeervolle aula in art-decostijl biedt ruimte aan een uitvaart met maximaal 120 personen (90 zitplaatsen en 30 staplaatsen). Samen met de uitvaartverzorger richt u de ceremonie in naar uw eigen wensen.

Buitenaula

Wilt u met zoveel mogelijk mensen afscheid nemen? In onze prachtige buitenaula kunt u met 100 mensen terecht. 

Uitvaart per boot

Voor een uitvaartplechtigheid per boot kunt u gebruik maken van de speciaal hiervoor aangelegde steiger. 

Afscheidsdefilé

Bij een zogenaamde 'drive-thru uitvaart' neemt u met veel mensen, op gepaste afstand, waardig afscheid van uw naaste. Kennissen en vrienden bewijzen de overledene hun laatste eer door met de auto langs de baar te rijden. De kist met de overledene stellen wij voor de aula op de begraafplaats op. 

De Algemene Begraafplaats biedt verschillende soorten graven.

Familiegraf (particulier graf)

 • er is plaats voor 3 overledenen. De rechthebbende mag bepalen wie erin wordt begraven
 • er is ook plek voor 4 urnen
 • een familiegraf kunt u zelf uitzoeken als een naaste is overleden. U kunt ook bij leven een familiegraf uitzoeken en deze reserveren
 • u verkrijgt het grafrecht voor 20 jaar. Na deze 20 jaar kunt u dit met 5 of 10 jaar verlengen

Algemeen graf

 • er is plaats voor 3 overledenen
 • de huurtijd is 20 jaar. Deze periode wordt niet verlengd. Na 20 jaar krijgen nabestaanden bericht over het ruimen van het graf
 • begraafplaatsmedewerkers bepalen wie in het graf komt en op welke plek dat is (het is mogelijk dat er overledenen uit verschillende families in het graf liggen)
 • nabestaanden hebben geen zeggenschap over wie er verder in een algemeen graf wordt begraven

Kindergraf

 • er zijn 2 soorten kindergraven: een kindergraf voor kinderen tot en met 1 jaar en een kindergraf voor kinderen tot en met 12 jaar
 • u verkrijgt het grafrecht voor 20 jaar. Na deze 20 jaar kunt u dit met 5 of 10 jaar verlengen
 • er is plaats voor 3 overledenen

Tarieven

Overzicht van de kosten van een graf zie onder bij overzicht tarieven.

De Algemene Begraafplaats biedt verschillende mogelijkheden om de as van een overledene een laatste rustplaats te geven.

Urnengraf

In de urnentuin is er ruimte voor urnengraven. Een urnengraf is 1 bij 1 meter. U kunt een grafsteen laten plaatsen van maximaal 70 centimeter.

Urnennis

De urnenmuur (columbarium) beschikt over urnennissen. In elke urnennis kunnen maximaal 4 asbussen worden geplaatst. Een urnennis huurt u voor 20 jaar. Alle nissen hebben dezelfde afmetingen. De nis wordt afgesloten met een, door de begraafplaats geleverde, dekplaat van natuursteen. In deze steen kunt u een tekst laten graveren door een steenhouwer naar keuze.

Urnenzuil

In urnenzuilen zijn nissen aangebracht waarin urnen kunnen worden geplaatst. Deze zuilen worden afgedekt met een kunstwerk (denappel) Het naamplaatje wordt later aan de voet van de zuil geplaatst.

De locatie van de urnenzuilen is de open ruimte vlakbij de al bestaande urnentuin.

Tarieven

Overzicht van de kosten die u betaalt zie onder bij overzicht tarieven.

De Algemene Begraafplaats biedt verschillende mogelijkheden om de as van een overledene uit te strooien.

Strooiveld

Naast de urnenmuur (columbarium) ligt het strooiveld. Onder aanwezigheid van een medewerker van de begraafplaats kunt u hier de as van een overledene (laten) uitstrooien. Ter herinnering aan de overledene kunt u een herdenkingsplaat met tekst naar keuze aan laten brengen op de achterzijde van het columbarium. De herdenkingsplaat wordt daar voor 10 jaar geplaatst. Verlenging is niet mogelijk.

Uitstrooien van as

Voor het uitstrooien van de as van een overledene maakt u een afspraak via het Serviceloket. Zie contact.

Als rechthebbende van een familiegraf (particulier graf) kunt u, naast het bijzetten van 3 kisten, maximaal 4 asbussen in het graf laten bijplaatsen. Hiervoor wordt een kleine urnenkelder in het graf geplaatst. Een familiegraf kunt u ook alleen gebruiken voor het plaatsen asbussen (maximaal 4).

De aula op de Algemene Begraafplaats is een monumentaal gebouw en kunt u reserveren voor:

 • Een afscheidsdienst
 • Een afscheidswoord
 • Condoleances

Praktische informatie

 • De aula heeft 90 zitplaatsen en 30 staplaatsen.
 • Toegankelijk voor mensen in een rolstoel en mensen die slecht ter been zijn

Alleen aula gebruiken

U kunt de aula ook reserveren voor een auladienst of condoleance zonder dat er een uitvaart plaatsvindt 

Catering

S-Uitvaartcatering verzorgt een groot assortiment aan hapjes en drankjes en vooral belegde broodjes na de uitvaartdienst. Kijk op www.s-uitvaartcatering.nl voor meer informatie, mogelijkheden en tarieven.

Tarieven

Zie onder bij overzicht tarieven.