Als rechthebbende van een graf betaalt u voor het onderhoudrecht van het graf en het (groen)onderhoud van de begraafplaats. Het onderhoudrecht wordt in rekening gebracht tijdens de huur van het graf.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het grafonderhoud neem dan contact op met het Serviceloket.

Zie overzicht tarieven grafonderhoud.