Onderhoud van graf en groen

De gemeente onderhoudt de begraafplaats. Het onderhoud bestaat onder andere uit het snoeien van planten, het verwijderen van uitgebloeide bloemen en onkruid, het ophogen van verzakte graven en het algenvrij maken van grafmonumenten.

Als rechthebbende van een graf betaalt u voor het onderhoudrecht van het graf en het (groen)onderhoud van de begraafplaats. Het onderhoudrecht wordt in rekening gebracht tijdens de huur van het graf.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het grafonderhoud neem dan contact op met het Serviceloket.