Als rechthebbende van een graf betaalt u voor het onderhoudrecht van het graf en het (groen)onderhoud van de begraafplaats. Het onderhoudsrecht brengen wij in rekening tijdens de huur van het graf.

Meer informatie

Hebt u vragen of wilt u meer informatie over het grafonderhoud?  Neem contact op met het Serviceloket.

Zie overzicht tarieven grafonderhoud.